Suverän Service ger nöjda gäster och högre lönsamhet

Bättre Affärer har utvecklat flera servicekoncept för att öka kundnöjdheten, som genererar merförsäljning och därmed högre lönsamhet.

www.battreaffarer.com

Utmärkelsen Suverän Service
Better Business' mystery shoppers utvärderar servicenivån i "Sanningens ögonblick" i verksamheter B2C och B2B på uppdrag av företagsledningen.
Om mystery shoppern får fantastiskt bra sevice, du vet så där så man får gåshud och inte kan låta bli att berätta om servicetillfället för vänner och bekanta, då skriver mystery shoppern en detaljerad motivering till varför medarbetaren (individen, avdelningen, enheten eller företaget) skall erhålla Utmärkelsen Suverän Service. Utmärkelsen är ett diplom som enskilda medarbetare kan använda i sin CV, ett tydligt bevis på att man är suverän på service. Se mera info på www.betterbusiness.se

SSQ Service Award
Mötesbranschen och hotell/konferensgäster utser varje år ett 30-tal anläggningar som blir nominerade i kategorierna Affärshotell, Konferenshotell samt Dagkonferens. Better Business genomför mystery shopping via telefon och e-post samt utvärderar anläggningarnas hemsidor ur gästperspektiv. SSQ Award sammanställer också resultaten från ReviewPro's analyser av vad gäster skrivit om anläggningarna i sociala medier, TripAdvisor, Booking.com etc. I augusti presenteras vilka anläggningar som varit bäst under första halvåret och i januari året därpå presenteras vinnarna av SSQ Service Award. Det är helt kostnadsfritt för anläggningarna som blir nominerade, och anläggningarnas resultat blir endast tillgängliga för dem själva.

Vinnare av SSQ Service Award 2017

AFFÄRSHOTELL: 1) Hotel Pigalle, 2) Upper House 3) Hotel Rival
KONFERENSHOTELL: 1) Noors Slott 2) Hooks Herrgård 3) Stenungsbaden Yacht Club
DAGKONFERENS:
1) Regissörsvillan 2) Aros Kongress Center 3) World Trade CenterSe mera info på www.ssq-award.com

SSQ Award
Service & Kvalitetsprogrammet SSQ Award grundades 2002 och är ackrediterat av HOTREC på Europanivå enligt European Hospitality Quality. Detta program är en omfattande kartläggning av anläggningarnas service och kvalitetsnivå. Anläggningarna anmäler sig själva och betalar för alla undersökningar som Better Business genomför för att kartlägga dagsläge, resultatutveckling och planer för att bli ännu bättre. Kontakta Veronica för mera info veronica@betterbusiness.se