Kvalitet kostar mindre än bristen på kvalitet

Det går aldrig att göra om det första intrycket. Det gäller att det blir rätt från början för det kostar alltid mera att behöva göra om och rätta till fel.
Det är lätt sagt, men inte alltid så lätt att alltid hålla en hög lägstanivå.

www.battreaffarer.com

Grunden för att åstadkomma detta är att ha ett tydligt koncept och dokumenterade instruktioner som alla i organisationen tolkar lika, samt ett konsekvent introduktionsprogram och kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling av alla medarbetare.
En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken. Det gäller att lära av de bästa och att finna alla svaga länkar och träna upp dem till samma nivå som de bästa.

MYSTERY SHOPPING
Ett bra redskap för kontinuerlig kvalitetsuppföljning är mystery shopping som bygger på just företagets koncept och träningsprogram.
Mystery shoppingrapporter är ett värdefullt verktyg för arbetsledarna att använda för feedback på individnivå likaväl som på avdelnings- eller enhetsnivå.

GDPR
Better Business har sedan 1995 arbetat med PUL-avtal som säkerställer att företag som vill ha mystery shoppingrapporter på individnivå, också har förstått sitt ansvar för att rapporterna hanteras på ett etiskt korrekt sätt. Personuppgiftslagen ersattes under 2018 av GDPR och skillnaden nu är att många fler företag är medvetna om viken av hur man hanterar personuppgifter.
Better Business kan även erbjuda mystery shoppingprogram som mäter just hur företag hanterar den registrerades rättigheter. Se mera info om GDPR-mätningar på Better Business hemsida www.betterbusiness.se